Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Drainage, toilet and Safety Tank Cleaning Nepal Private

3 years ago Services Bhaktapur   2.2K views

₨4,500

  • drainage-toilet-and-safety-tank-cleaning-nepal-big-0
  • drainage-toilet-and-safety-tank-cleaning-nepal-big-1
Location: Bhaktapur
Price: ₨4,500

Drainage, Toilet and Septic Tank Cleaning Services in Kathmandu Valley. 

सेफ्टी ट्यांकी, ढल,ट्वाइलेट सफाई गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस ????9861607898 |

हाम्रो सेवाहरु :

???? सेफ्टी ट्यांकी सफाइ (मान्छे तथा मेसिन बाट) 

???? ट्वाइलेट, ढल जाम खोल्ने, ढल मंगाल बनाउने

???? पानी ट्यान्की तथा नाला सफाइ गर्ने  

???? प्यान, कमोड राख्ने राख्ने 

???? ढल पाइप फिटिङ आदी काम को लागि हामी लाई सम्झनुहोस् ।

Our drainage and septic tanks cleaning services is available in Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur Districts. काठमाडौ भ्याली बाहिर नजिकै को जिल्लाहरुमा सेफ्टी ट्यान्की सफाइ गर्नुपरे सम्पर्क गर्नुहोला ।