Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Restaurant for Sale Private

1 year ago Real Estate Kathmandu   443 views

₨40,000

  • restaurant-for-sale-big-0
  • restaurant-for-sale-big-1
  • restaurant-for-sale-big-2
  • restaurant-for-sale-big-3
  • restaurant-for-sale-big-4
Location: Kathmandu
Price: ₨40,000

स्थान - संखमूल चोक, बुद्धनगर जाने साईडमा, बुद्ध मिनी मार्ट संगै, संखमूल

सिट संख्या - लगभग 40 जना

भाडा - 40 thousand

घरधनी संगको सहमति - लिखितमा

मुल्य (Price) - आपसी सहमतिमा