Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Sofa Cleaning Service in Kathmandu 9851332772 Professional

1 week ago Services Kathmandu   23 views

₨500

  • img
Location: Kathmandu
Price: ₨500 Negotiable

This is how we clean your Sofa ?

See different before after Sofa Cleaning so, 

Sofa Cleaning Services in Kathmandu Lalitpur Bhaktpur ☎️9851332772

आफ्नो घर तथा अफिस मा भएको गलैँचा,कार्पेट, सोफा , पानी ट्यांकी, मार्बल, तथा सम्पूर्ण क्लिनिङ सम्बन्धी सेवाहरु लिन सफा को लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस???????? । 

10% discount offer

Contact us - +977 985-1332772

Sofa  Cleaning Services????????️..

We provide all types of cleaning services

1. sofa cleaning services

2. carpet cleaning services

3. Galaicha cleaning/Dyeing services

4. Water Tank Cleaning Services

5. Marble/floor cleaning & polishing

6. Inar cleaning

7. Toilet Deep cleaning

8. Window Glass cleaning

9. Whole House Deep cleaning

10. Chimney cleaning

11. Parquet Polishing 

#carpetcleaning #cleaningservices #kathmandu #professional #sofacleaning