Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Road Agaadi Ko Jagga Brikrima At Banepa, Kavre Private

3 years ago Real Estate Banepa   1.1K views

₨1,900,000

  • road-agaadi-ko-jagga-brikrima-at-banepa-kavre-big-0
  • road-agaadi-ko-jagga-brikrima-at-banepa-kavre-big-1
  • road-agaadi-ko-jagga-brikrima-at-banepa-kavre-big-2
  • road-agaadi-ko-jagga-brikrima-at-banepa-kavre-big-3
Location: Banepa
Price: ₨1,900,000

खास जग्गा को भाउ २०-२२ चलिरको छ तै पनि घर बनाउन को लागि पैसा को आखिरी भएको कारण ले सस्तो मा दिन लागेको हो। त्यसैले मोलतोल मा धेरै को फरक चाई हुने छैन। 

चट्ट रुमाल जस्तो मिलेको जग्गा 5.5 आनाको जग्गा बिक्रीमा। आनाको 19,00,000 मात्रै। जग्गाको ठेगाना चाई २८ किलो Kathmandu University & banepa bazaar नजिकै।

Contact: (9813611635 ) (9861602844)

khaas Jagga Kathmandu University jane bato ho. Pich road vanda 300m tala ho. Banepa bajaar bata 2km pani chaina.

Filed herna aunu hunxa vane cantact garnu hola (9813611635 ) (9861602844)