Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Restaurant for Sale Private

3 years ago Real Estate Kathmandu   542 views

₨95,000

  • restaurant-for-sale-big-0
  • restaurant-for-sale-big-1
  • restaurant-for-sale-big-2
  • restaurant-for-sale-big-3
  • restaurant-for-sale-big-4
Location: Kathmandu
Price: ₨95,000

स्थान - तुसाल मेनरोड, KFC को माथि, बौद्ध

सिट संख्या - 40+

भाडा - 95 thousand (स्टोर रुम सहित)

घरधनी संगको सहमति - लिखितमा

मुल्य (Price) - व्यवसाय हेरेपछि मूल्यमा छलफल गर्न सकिनेछ