Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Restaurant for Sale at Pepsicola Private

3 years ago Real Estate Kathmandu   1.4K views

₨50,000

  • restaurant-for-sale-at-pepsicola-big-0
  • restaurant-for-sale-at-pepsicola-big-1
  • restaurant-for-sale-at-pepsicola-big-2
  • restaurant-for-sale-at-pepsicola-big-3
  • restaurant-for-sale-at-pepsicola-big-4
Location: Kathmandu
Price: ₨50,000

स्थान - Townplanning, B.G Brothers Futsal नजिकै, पेप्सीकोला

हालको सिट संख्या - 70+

भाडा - 50 thousand 

घरधनी संगको सहमति - लिखितमा 

मुल्य (Price) - व्यवसाय हेरेपछी मुल्यमा छलफल गर्न सकिनेछ 

Tags:

sell