Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Ramro Ghaderi Bikrima In Banepa Area Private

7 months ago Real Estate Banepa   264 views

₨1,350,000

  • ramro-ghaderi-bikrima-in-banepa-area-big-0
  • ramro-ghaderi-bikrima-in-banepa-area-big-1
  • ramro-ghaderi-bikrima-in-banepa-area-big-2
Location: Banepa
Price: ₨1,350,000

चट्ट रुमाल जस्तो मिलेको जग्गा 3.5 आनाको जग्गा बिक्रीमा। आनाको 13,50,000 मात्रै। जग्गाको ठेगाना banepa bazaar नजिकै। बाटो २० फिट को हुन्छ नक्सा मै निकलिसक्यो।

Filed herna aunu hunxa vane cantact garnu hola (9813611635 ) (9861602844)