Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Booking Open In Ishwara Mall, Kohalpur Bazar Private

1 year ago Real Estate Kohalpur   842 views

₨ --

  • booking-open-in-ishwara-mall-kohalpur-bazar-big-0
  • booking-open-in-ishwara-mall-kohalpur-bazar-big-1
  • booking-open-in-ishwara-mall-kohalpur-bazar-big-2
Location: Kohalpur
Price: ₨ --

कोहलपुर को मुटू धिताल पम्प देखि १५० मि एन टी भि रोड तर्फ "ईश्वरा महल " कोहलपुरमा निम्न प्रकारका पसलका लागि बूकिंग खुला गरिएको छ : कपडा पसल , मिनी मार्ट , जुत्ता पसल , पार्लर , सलुन , बैंक , बयाग पसल, मोबाइल पसल्, इलेक्ट्रोनिक्स अन्य . …. …. …. …. …

बुकिङको लागि सम्पर्क :: ९८६१६६६३०८