Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

5 Ropani Jagga Plotting Garna Milne Jagga Bikrima Private

3 years ago Real Estate Banepa   1.3K views

₨250,000

  • 5-ropani-jagga-plotting-garna-milne-jagga-bikrima-big-0
  • 5-ropani-jagga-plotting-garna-milne-jagga-bikrima-big-1
  • 5-ropani-jagga-plotting-garna-milne-jagga-bikrima-big-2
  • 5-ropani-jagga-plotting-garna-milne-jagga-bikrima-big-3
Location: Banepa
Price: ₨250,000

बनेपा नगरपालिका सिनागाल मा ५ रोपनी ६ आना जग्गा सुपथ मुल्यमा तु बिक्रीमा छ। आना को २ लाख ५० हजार मात्रै।

Filed herna aunu hunxa vane cantact garnu hola Contact: (9813611635 ) (9861602844)