Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

3 Aana Plot On Sale In Tathali Bhaktapur Private

5 months ago Real Estate Bhaktapur   357 views

₨1,300,000

  • 3-aana-plot-on-sale-in-tathali-bhaktapur-big-0
Location: Bhaktapur
Price: ₨1,300,000

भक्तपुर ताथली जनकपुर ईन्जिनियरिङ्ग कलेजको अगाडी प्लटिङमा रहेको दुबै पट्टी 20 फिटे बाटो भएको ३ आना १ दाम को जमिन तुरुन्त बिकृमा छ । मुल्य रु 40 लाख मा पुरै प्लट किन्न ईच्चुक महानुभब्, जग्गाको कारोबार गर्ने ब्यक्तिहरुले सम्पार्क गर्नुहोला । । contact 9823560249

Plot sale in tathali bhaktapur, infront of janakpur engineering college. The area of plot is 3 anna, 1 daam and both side 20 feet roads. The total price of plot is aprox 40 lakhs Negotiable.Contact directly to the owner in this number 9823560249. Thanks.

land sale in kathmandu nepaltar

land sale in kathmandu nepal

land sale in kathmandu goldhunga

land sale in kathmandu lazimpat

urgent land sale in kathmandu

land for sale in kathmandu budhanilkantha

hamrobazar land sale in kathmandu

cheap land sale in kathmandu

land sale in kathmandu valley

land sale at kathmandu

house and land sale in kathmandu

land and house sale in kathmandu nepal

land and building sale in kathmandu nepal

agriculture land for sale in kathmandu

land for sale in kathmandu

land for sale in kathmandu nepal

land for sale in kathmandu valley

land for sale in golfutar kathmandu

cheap land for sale in kathmandu

commercial land for sale in kathmandu

land for sale in sitapaila kathmandu

land sale in baluwatar kathmandu

land sale in balaju kathmandu

land sale in banasthali kathmandu

land sale in basundhara kathmandu

land sale in buddhanagar kathmandu

land sale in budhanilkantha kathmandu

land for sale in bansbari kathmandu

land for sale in boudha kathmandu

land sale in chobhar kathmandu

land sale in chandragiri kathmandu

land for sale in chapali kathmandu

land for sale in chandol kathmandu

commercial land sale in kathmandu

cheapest land sale in kathmandu

cheap land sale in kathmandu valley

land sale in dhapasi kathmandu

land sale in gongabu kathmandu

land for sale in gokarna kathmandu

land for sale in godavari kathmandu

land for sale in gothatar kathmandu

house & land sale in kathmandu

land sale in imadol kathmandu

land in sale in kathmandu

land sale in jhor kathmandu

land for sale in jorpati kathmandu

land sale in kapan kathmandu

land for sale in kirtipur kathmandu

land for sale in kalanki kathmandu

land for sale in kathmandu lalitpur

below 10 lakh per ropani land sale in kathmandu valley

land sale in machhegaun kathmandu

land sale in mulpani kathmandu

land sale in maharajgunj kathmandu

land on sale in matatirtha kathmandu

land sale in narayanthan kathmandu

land sale in naikap kathmandu

land for sale in nayapati kathmandu

land for sale in naxal kathmandu

land for sale in nagarjun kathmandu

land sale on kathmandu

land on sale in kathmandu nepal

land on sale in kathmandu valley

sasto land on sale in kathmandu

commercial land on sale in kathmandu

cheap land on sale in kathmandu

land on sale in thankot kathmandu

land sale in pasikot kathmandu

land for sale in pepsicola kathmandu

plotting land sale in kathmandu

plotted land for sale in kathmandu

land sale in ramkot kathmandu

land for sale in raniban kathmandu

land sale inside ringroad kathmandu

land for sale in new road kathmandu

land sale in satungal kathmandu

land sale in sangla kathmandu

land sale in sankhu kathmandu

land sale in sitapaila kathmandu

land for sale in sundarijal kathmandu

land for sale in shantinagar kathmandu

land sale in tokha kathmandu

land sale in thankot kathmandu

land for sale in thali kathmandu

land for sale in thamel kathmandu

urgent land sale in kathmandu nepal

land for sale in kathmandu below 1 crore

land sale in kathmandu 2020

sasto jagga in kirtipur

ghar bikrima

house for sale below 60 lakhs in kathmandu

real estate nepal

below 10 lakh per ropani land sale in kathmandu valley

sasto jagga tokha

ghar jagga pokhara

sasto jagga in chitwan

Load Metrics (uses 8 credits)Keyword

below 10 lakh per ropani land sale in kathmandu valley

cheap agricultural land for sale in nepal

hamrobazar land sale

urgent house sale in kathmandu

cheapest land in kirtipur

land for sale in bhaktapur

house for sale below 60 lakhs in kathmandu

land sale in lele lalitpur

hamrobazar land sale

urgent land sale in kathmandu

below 10 lakh per ropani land sale in kathmandu valley

plotting land sale in lalitpur

urgent house sale in kathmandu

sasto jagga in kirtipur

land sale in lele lalitpur

land for sale in bhaktapur

Load Metrics (uses 8 credits)Keyword

land for sale in kathmandu budhanilkantha

land for sale in bhaktapur

hamrobazar land sale

below 10 lakh per ropani land sale in kathmandu valley

land sale in lalitpur

land for sale in pokhara

land sale in lele lalitpur

house for sale in lalitpur kathmandu

ghar bikrima pokhara 2019

ghar jagga in lalitpur

sasto jagga in bhaktapur

sasto jagga in kirtipur

ghar jagga nepal

sasto jagga in chitwan

sasto jagga tokha

sastoramro ghar jagga